31.03
2014

Drapię długopisem kartkę do bólu, ranię papier słowami. Słowami, które bolą, a im dłużej piszę, słowa, znaki zaczynają tworzyć formę.Jeszcze  nie taką, którą można nazwać osobnym bytem, ale już taką, która jest obietnicą istnienia.