artystka fotografka (wyróżniony dyplom pod kierunkiem Piotra Komorowskiego WSF AFA we Wrocławiu, 2005), tworzy subiektywne fotografiki, używając klasycznych technik. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Opublikowała album Efemeryki/Ephemerics (Warszawa 2005), publikowała w pismach artystycznych i kulturalnych Format, Tytuł roboczy Otwarty Magazyn Sztuki, Niezbędnik kulturalny, Op.cit., Furia oraz w magazynach wielkonakładowych (m. in. Exclusiv, Gaga). Prowadzi warsztaty dla dzieci w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w Centrum Kultury Jidysz (z Anną Pietruszką-Dróżdż) oraz warsztaty dla dorosłych z analizy i interpretacji fotografii. Doktor(ka) mikrobiologii. Aktywna działaczka społeczna związana z Fundacją MaMa (od 2010 r. wiceprezeska fundacji) i popularyzatorka nauki (laureatka nagrody im. Karola Sabatha 2011, wicenaczelna Academii, współpracuje z Przekrojem). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012.