10.10
2016

- Ogłoszono przed ostateczną likwidacją getta, że dorośli zostaną przesiedleni, a dzieci do 14 roku życia muszą zostać – pani H. zamyka książkę. Bo w tej książce, to co oni mogą o tym wiedzieć. Takie słowa po prostu. Przeczytasz. A potem zaraz kolejne zdanie. I może potem nawet łzy ci napłyną do oczu. A pani H. mówi, że nie ma łez. Ale jednak ma. I bardzo mocny uścisk.