19.06
2014

W śmierci jest coś zero-jedynkowego, a w ukrywaniu się jest tylko zero. Linia Plateau. Zwykle nikt nie chce opowiadać o takim niczym. W tym niczym nie ma czasu, nie ma następstwa zdarzeń, ludzie opowiadają: uciekłem, musiałem się gdzieś schować, potem wyszliśmy. A w tym były dwa lata. Tylko co to za dwa lata? Dwa lata tu na Ziemi czy gdzieś tam? Lata świetlne, lata ziemne, zawszone lata, lata bezruchu, lata niebytu?

 

Kryjówka. Pieśni naszych Sąsiadów/ neTTheatre

http://songsofmyneighbours.eu/